11 December 2011

Solat Berjemaah

Bahasa:  Jamaah atau jemaah berasal daripada perkataan Arab jama'a yang bermaksud menyatukan, mengumpulkan atau menggabungkan.Jamaah pula bermaksud kelompok, kumpulan, persatuan atau ikatan.

Syarak:  Pergantungan solat makmum kepada solat imam.

Hukum:  Pendapat yang lebih sahih menyatakan bahawa solat berjemaah adalah fardu kifayah.  Oleh itu, kewajipan ini tidak akan terlepas daripada penduduk sebuah kampung atau pekan atau taman perumahan atau pangsapuri melainkan sekiranya sebahagian anggotanya melakukannya.
  Jika di dalam komuniti tidak ada sesiapanpun melakukan solat berjemaah secara terang terangan di masjid atau surau, atau melakukannya di rumah, seluruh anggota komuniti tersebut menanggung dosa. 

Syarat-syarat Imam
 1. Hendaklah makmum tidak mengetahui batalnya solat imam.
 2. Imam bukan seorang ummi iaitu tidak dapat membaca al Quran dengan baiksedangkan makmum pula seorang qari yang boleh membaca al Quran mengikut tajwid yang sempurna.
 3. Imam bukan seorang wanita sekiranyanya makmumnya adalah lelaki walaupun hanya seorang lelaki bersama ramai makmum perempuan.  Tetapi harus seorang wanita menjadi imam jika makmumnya adalah wanita. Ini kerana Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud: "seorang perempuan jangan sesekali menjadi imam kepada seseorang lelaki." (riwayat Ibn Majah)
Syarat Sah Makmum Mengikut Imam
 1. Makmum berniat  mengikut imam yang tertentu.  Tidak sah seorang itu solat mengikut imam yang tidak diketahui kedudukannya.
 2. Mengikut imam dalam setiap perbuatan
 3. Makmum tidak boleh berada lebih hadapan daripada imam.
 4. Makmum lelaki tidak boleh mengikut imam perempuan.
 5. Jarak di antara imam dan makmum tidak boleh 150meter (300 hasta) sekiranya solat dilakukan di tanah lapang atau imam berada di dalam masjid dan makmum diluar.  Tetapi sekiranya imam dan makmum berada di dalam masjid tidak menjadi halangan jika makmum jauh daripada imam melebihi 150 meter.
 6. Makmum hendaklah boleh mengetahui pergerakan imam.
 7. Imam hendaklah seorang yang boleh membaca Al Quran.
 8. Jangan sampai imam yang diikuti itu melakukan solat yang boleh diulangi semula.
 9. Solat yang dikerjakan makmum sama jenisnya dengan solat imam.
 10. Imam yang didikuti hendaklah tidak mengikut orang lain atau tidak menjadi makmum kepada orang lain.
 11. Makmum tidak ketinggalan dua rukun perbuatan yang panjang daripada imam tanpa keuzuran.
 12. Makmum muafiq jangan ketinggalan tiga rukun perbuatan daripada imam jika ada keuzuran seperti seperti bacaan Al Fatihah makmum terlalu lambat dan tidak mampu membaca dengan cepat.

No comments:

Post a Comment