08 December 2011

Abai Solat

Hukum
Hukum Solat

Seluruh Muslim bersepakat bahawa solat adalah satu kewajipan ke atas setiap orang Islam yang baligh, berakal dan suci.  Ia adalah ibadat badan yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain.  Kerana itu, tidak sah seseorang itu bersolat untuk orang lain.

Hukum Menafikan Kewajipan Solat

Ulama' juga sepakat (ijmak) menyatakan bahawa orang yang menafikan atau ingkar dengan kewajipan solat fardu ini, dia menjadi kafir.  Ini kerana, kefarduan solat telah disabitkan dengan dalil-dalil yang muktamat (qat'i) daripada al Quran, hadis dan ijmak.

Hukum Abai solat Kerana Malas
a)    Pendapat Pertama - Orang yang meninggalkan solat adalah kafir dan terkeluar daripada Islam.  Ia dihukum bunuh sekiranya tidak bertaubat.  Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

b)    Pendapat Kedua - Orang yang meninggalkan solat adalah fasiq, tetapi tidak kufur, menurut Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i.  Tetapi mereka berbeza pendapat dalam hukum kepada golongan ini.  Malik dan Al Syafi'i menyatakan ia dihukum hudud bunuh jika tidak bertaubat.  Sementara Abu Hanifah menyatakan ia hendaklah ditakzirkan, tidak dibunuh.


Seksa bagi orang yang meninggalkan solat

 1. 6 seksaan semasa hidup didunia 
 • Umurnya tidak berkat.
 • Akan dihapuskan tanda-tanda orang soleh daripada mukanya.
 • Tiap-tiap amal yang dikerjakan tiada diberikan pahala kepadanya.
 • Segala doanya tiada diperkenankan oleh Allah.
 • Tidak ada baginya bahagian daripada doa untuk orang-orang soleh.
    2.  3 seksaan ketika hendak mati
 • Mati dalam kehinaan.
 • Mati dalam keadaan yang sangat lapar.
 • Mati dalam keadaan dahaga yang amat, sehinggakan jika dituangkan ditekaknya semua air laut di dunia ini, dia tetap berasa dahaga.
    3.  3 seksaan di alam kubur
 • Kuburnya disempitkan.
 • Dinyalakan api, yang mana dia akan membalik-balikkan dirinya dalam bara api itu.
 • Allah mengarahkan ular yang besar dinamakan 'Shajkul Akrak" untuk menyeksa si mayat.  Ular itu akan berkata, "Sesungguhnya aku telah disuruh oleh Tuhanku untuk memukul engkau dari Subuh hingga Zohor, sebab engkau sia-siakan waktu Zuhur; dipukul pula hingga Asar, sebab engkau sia-siakan waktu asar..' Begitulah seterusnya setiap hari, siang dan malamsehingga hari kiamat.
    4.   3 seksaan di hari kiamat
 • Allah memerintahkan malaikat azab menghela orang yang tidak solat itu dalam neraka.
 • Allah menilik pada orang yang tidak solat itu dengan tilikan yang murka.
 • Allah akan mengira orang yang tidak solat itu dengan kiraan yang  terus disumbatkan ke dalam neraka, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud,"Apa yang membawa kamu ke neraka?" mereka menjawab, "Kami tidak solat."1 comment: