10 December 2011

Azan Dan Iqamah

Bahasa:  Azan ialah pembetitahuan atau pengumuman, atau seruan dan penisytiharan.

Istilah:  Suatu gabungan perkataan-perkataan tertentu untuk menandakan masuknya waktu solat fardu atau boleh diertikan sebagai pemberitauan tentang waktu solat.  Pengisytiharan ini dibuat untuk melaungkan lafaz-lafaz tertentu.


Hukum Azan
 • Fardu Kifayah:  Kepada jemaah lelaki yang hendak mendirikan solat lima waktu dan juga solat Jumaat.  Tetapi tidak dituntut melakukannya pada waktu solat-solat lain seperti solat hari raya, solat gerhana, solat terawih, solat jenazah dan lain-lain.
 • Sunat:  Bagi lelaki yang menunaikan solat fardu bersendirian sama ada secara tunai ataupun qada.
 • Makruh:  Bagi perempuan melaungkan azan sama ada ketika bersolat bersendirian atau dalam jemaah permpuan jika dibimbangi boleh menimbulkan fitnah.  Imam Syafi'i menghukumkan sunat perempuan yang hendak menunaikan solat agar iqamah sahaja.
 • Haram:  Bagi perempuan melaungkan azan sekiranya diyakini perbuatannya itu boleh menimbulkan fitnah yang besar terhadap dirinya.  
Syarat Azan
 • Masuk waktu 
 • Azan hendaklah disempurnakan oleh seorang
 • Azan tersebut hendaklah dilafazkan dalam bahasa Arab
 • Didengari
 • Tertib
 • Berturut-turut
 • Muslim
 • Berakal dan mumaiyiz
 • Lelaki
Mari kita sama-sama dengarkan azan...

 


Iqamat

Takrif

Berasal daripada kalimah Arab aqama iaitu berdiri dengan sebab perlakuannya yang menandaklan solat akan didirikan.

Dalil Pensyariatan

Merupakan ibadat yang dilakukan selepas azan yang dilaungkan untuk menandakan solat akan dimulakan.  Iqamat berbeza dengan azan dari segi jumlah laungan kalimah di dalamnya.  Imam al Bukhari menyatakan dalam Sahih al Bukhari yang bermaksud : 
"Daripada Malik bin Huwairith, daripada sabda Nabi SAW; Apabila telah datang solat (hendak didirikan), laksanakanlah azan dan iqamat.  Kemudian lantiklah mereka yang dewasa untuk menjadi imam kamu."

Syarat Sah Iqamat
 • Beragama Islam
 • Mumaiyiz
 • Lelaki
 • Tertib
 • Berturutan pada setiap lafaz
Lafaz Iqamat
No comments:

Post a Comment