06 December 2011

Rukun Solat

Takrif Rukun


Bahasa:  Tiang, kayu penyokong, unsur utama atau bahagian asas.


Istilah:  Rukun solat adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan ketika solat dalam bentuk amalan hati, pertuturan atau perbuatan yang khusus dan tidak sah solat seorang itu jika salah satu daripada rukun-rukunnya diabaikan.


Rukun Solat


Ulama berbeza pendapat dalam menentukan jumlah rukun solat.  Tetapi mazhab Syafi'i menetapkan rukun atau fardhu solat ada tiga belas.


 1. Niat 
 2. Berdiri betul bagi yang mamapu
 3. Takbiratulihram
 4. Membaca surah Al Fatihah
 5. Rukuk 
 6. Iktidal
 7. Sujud dua kali dalam setiap rakaat
 8. Duduk di antara dua sujud
 9. Duduk tahiyat akhir
 10. Membaca tahiyat akhir
 11. Selawat ke atas nabi pada tahiyat akhir
 12. Salam yang pertama
 13. Tertib - mengikut urutandalam mengerjakan rukun-rukun tersebut.

Kategori Rukun

Rukun solat terbahagi kepada tiga.
 • Rukun Qalbi - berasal daripada perkataan qalb bermaksud  hati, adalah rukun berasaskan hati.
 • Rukun fi'li - berasal daripada perkataan fi'l bermaksud perlakuan, adalah rukun yang berasaskan perbuatan anggota badan.  Pergerakan anggota badan atau tindakan tubuh itu memerihalkan rukun tersebut.
 • Rukun qauli - berasal daripada perkataan qaul bermaksud kata-kata, adalah rukun berasaskan kepada sebutan bacaan dan bacaan.
Rukun Qalbi -  Niat

Rukun Fi'li -  Berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir dan tertib.

Rukun Qauli -  Takbiratulihram, membaca al Fatihah, membaca tahiyat akhir, selawat ke atas nabi dan salam pertama.No comments:

Post a Comment