17 November 2011

Hukum Solat

Syarat Wajib Solat
 • Islam
 • Baligh
 • Berakal
 • Suci daripada haid dan nifas
 • Selamat daripada salah satu deria sama ada pendengaran atau penglihatan. Solat tidak wajib bagi orang yang buta atau pekak.
 • Sampai seruan islam. Solat tidak wajib bagi mereka yang tinggal terpencil dan tidak menerima seruan Islam
Syarat Sah Solat


 • Suci daripada hadas kecil dan besar
 • Suci dariapada tubuh badan, pakaian dan tempat daripada najis yang tidak dimaafkan.
 • Yakin masuk waktu.
 • Menutup aurat
 • Mengadap kiblat

No comments:

Post a Comment